Sachiko Abe

Cut papers 12, 2011

Performance
 • Sachiko Abe, Cut Papers #12, 2011, copyright Martin Argyroglo
  Sachiko Abe, Cut Papers #12, 2011, copyright Martin Argyroglo
 • Sachiko Abe, Cut Papers #12, 2011, copyright Martin Argyroglo
  Sachiko Abe, Cut Papers #12, 2011, copyright Martin Argyroglo
 • Sachiko Abe, Cut Papers #12, 2011, copyright Martin Argyroglo
  Sachiko Abe, Cut Papers #12, 2011, copyright Martin Argyroglo
 • Sachiko Abe, Cut Papers #12, 2011, copyright Martin Argyroglo
  Sachiko Abe, Cut Papers #12, 2011, copyright Martin Argyroglo